รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน "หยุดสูญเสีย หยุดรถให้คนข้ามทา
ATK เพื่อคัดกรอง Covid19 ให้กับข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศา
ATK เพื่อคัดกรอง Covid19 ให้กับข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลศา